Trasy o średnim poziomie trudności

TRASY O ŚREDNIM POZIOMIE TRUDNOŚCI

  1. Wyjeżdżamy na drogę Dynów-Przemyśl i kierujemy się w kierunku Dynowa. Na skrzyżowaniu naprzeciw karczmy „Pod Semaforem” skręcamy w kierunku Rzeszowa i kierujemy się stronę wsi Szklary. Po prawej ręce widzimy tory kolejki wąskotorowej Dynów-Przeworsk wybudowanej w latach 1900-1904. Po minięciu szkoły podstawowej w Szklarach i Kościoła kierujemy się serpentynami w górę. Po lewej ręce mijamy tzw. „krzyż milenijny” i kierujemy się w kierunku Przeworska. Po przejechaniu ok. 250 metrów skręcamy w prawo w wąską drogę asfaltową w kierunku wsi Laskówka. Poruszamy się grzbietem obserwując po prawej ręce piękna panoramy Pogórza Przemysko-Dynowskiego i Doliny Sanu. Po przejechaniu ok. 1 kilometra wjeżdżamy do lasu ( prosto) i jedziemy nim drogą szutrową ok. 1 kilometr. Po wyjechaniu z lasu kierując się kierunkowskazami skręcamy najpierw w prawo a następnie w lewo zjeżdżamy w dół asfaltową drogą do wsi Laskówka. Po drodze podziwiamy piękna widoki na łąki i lasy Pogórza Przemysko-Dynowskiego. Po ostrym zjeździe dojeżdżamy do wsi Laskówka i skręcamy w prawo i kierujemy się w stronę wsi Chodorówka i Bachórz. Po prawej ręce mijamy kościół w Laskówce. Kierujemy się wzdłuż potoku Laskowska Rzeka w kierunki wsi Chodorówka, w której skręcamy w prawo ( za stacją rozdzielni gazu) w prawo i po krótkim zjeździe w dół dojeżdżamy do drogi Przemyśl – Dynów, którą kierujemy się w prawo w kierunku Dynowa ( czas ok. 2.5 godziny).
  2. Wyjeżdżamy na drogę Dynów-Przemyśl i kierujemy się w kierunku Przemyśla. Jedziemy do wsi Bachórzec ( mijamy Kościół w Bachórcu) i skręcamy w prawo w kierunku przysiółka Sielnica i przeprawy promowej na Sanie. Po przejechaniu ok.1.5 kilometra kręta drogą pośród pięknych łąk dojeżdżamy do przeprawy promowej na Sanie. Po przeprawieniu się na drugą stronę rzeki skręcamy w prawo i cały czas jadą drogą wzdłuż rzeki kierujemy się w kierunki wsi Pawłokoma, do której dojeżdżamy po ok. 3 kilometrach. Pawłokoma jest wsią w łuku Sanu na wschód od Dynowa. W miejscowości tej postawiono współczesny pomnik, krzyż i dwie tablice z nazwiskami ofiar upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1945 roku. Z Pawłokomy kierujemy się w kierunki wsi Bartkówka mijając po prawej stronie piękne zakola Sanu. Następnie przez most na Sanie przejeżdżamy w kierunku Dynowa, następnie skręcając w prawo. W Dynowie warto jest zwiedzić m.in. Kościół św. Wawrzyńca, który należy do najstarszych i najcenniejszych zespołów sakralnych na Podkarpaciu. Na zespół oprócz kościoła składają się: dzwonnica, mur z bramą i kaplicami. Świątynia wzniesiona została w 1604 r. staraniem Katarzyny z Maciejowskich Wapowskiej oraz jej syna Jana Stanisława Wapowskiego; na miejscu drewnianego. Została znacznie uszkodzona i zdewastowana przez wojska Rakoczego, a następnie odbudowana w 1663 r. Szereg prac remontowych wykonano również pod koniec XVIII w. Wielokrotnie była restaurowana w latach późniejszych. Z Dynowa kierujemy się w stronę Przemyśla i wracamy do Bachórza jadąc główną drogą w kierunku Przemyśla (czas ok. 3.5 godziny)
  3. Wyjeżdżamy na drogę Dynów-Przemyśl i kierujemy się w kierunku Przemyśla. Mijamy Bachórz i kierujemy się w stronę Dubiecka. W Dubiecku skręcamy w stronę Sanu kierując się w stronę wsi Wybrzeże korzystając ze ścieżki rowerowej. Jest to miejscowość malowniczo położona w dolinie Sanu po obu stronach tej rzeki. Może poszczycić się: okazałym XIX wiecznym zespołem dworskim z zabudowaniami gospodarczymi i przepięknym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o pow. 3 ha. Dwór w czasie obu wojen światowych mocno ucierpiał. Po II wojnie światowej dwór został odbudowany ale wiele stracił ze swojego stylu. Obecnie mieści się w nim Ośrodek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Nadzieja”. Po minięciu tego obiektu skręcamy ostro w prawo i jedziemy wąska drogą asfaltową cały czas prosto ok. 1.4 kilometra ( nie skręcamy na skrzyżowaniu w prawo do wsi Winne) kierując się w kierunku przełęczy. Po prawej stronie mijamy Rezerwat Brodaszurki o powierzchni 25,91 ha w celu zachowania i ochrony ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych dobrze wykształconych zbiorowisk torfowiskowych z dużą ilością różnego gatunku roślin chronionych. Flora w rezerwacie zawiera elementy bagienne, leśne, łąkowe i pastwiskowe. Na szczególną uwagę zasługuje drapieżna roślina – rosiczka okrągłolistna oraz wełnianka wąskolistna, tojeść bukietowa, gwiazdnica bagienna i narecznica grzebieniasta. Ponadto występuje tu znaczna ilość ssaków, ptaków i gadów takich jak: sarna, kuna leśna, lis, bażant, kuropatwa, kaczka krzyżówka, cyranka, cyraneczka, kokoszka wodna, dziwonia, pokrzewka i strumieniówka, z rodziny płazów spotkamy tu: ropuchę szarą, żabę wodną i moczarową, gady reprezentują: żmija zygzakowata, zaskroniec, jaszczurka żyworodna i popularna jaszczurka zwinka. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza. Broduszurki jest jedynym rezerwatem chroniącym torfowisko typu wysokiego na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego. Po minięciu tego rezerwatu kontynuujemy podjazd wśród łąk i lasów. Z przełęczy czeka nas przyjemny zjazd do wsi Bachórzec. Po zjechaniu do drogi z Bachórca do przeprawy promowej przez San należy skręcić w prawo i dojechać do drogi wojewódzkiej z Przemyśla. Do Bachórza wracamy główną drogą, albo mało uczęszczaną drogą przez Kosztową i Chodorówkę. Celem skorzystania z tej opcji za kościołem w Bachórcu należy skręcić w prawo i cały czas jechać prosto aż do Chodorówki, gdzie po zjeździe z góry dołączamy do drogi wojewódzkiej Przemyśl-Dynów ( Czas ok.3.5 godzin).