Trasy dla koneserów

TRASY DLA KONESERÓW

  1. Wyjeżdżamy na drogę Dynów-Przemyśl i kierujemy się w kierunku Przemyśla. Mijamy Bachórz i kierujemy się w stronę Dubiecka. W Dubiecku skręcamy w stronę Sanu kierując się w stronę wsi Wybrzeże korzystając ze ścieżki rowerowej. Jest to miejscowość malowniczo położona w dolinie Sanu po obu stronach tej rzeki. Może poszczycić się: okazałym XIX wiecznym zespołem dworskim z zabudowaniami gospodarczymi i przepięknym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim o pow. 3 ha. Dwór w czasie obu wojen światowych mocno ucierpiał. Po II wojnie światowej dwór został odbudowany ale wiele stracił ze swojego stylu. Obecnie mieści się w nim Ośrodek Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Nadzieja”. Po minięciu tego obiektu jedziemy dalej prosto wzdłuż brzegu Sanu do wsi Słonne. Słonne to miejscowość letniskowa nad Sanem z wiszącym mostem. Nazwa pochodzi od słonych źródeł, zlokalizowano tu słabo zmineralizowane wody siarczkowe. Obecnie Słonne jest małą wsią leżąca w górnej części doliny Sanu, miejscowością wypoczynkową. Pomiędzy Słonnem a pobliskim Wybrzeżem można podziwiać wspaniałą przełomową dolinę Sanu. Na odcinku ok. 6 km rzeka przeciska się krętą, wąską doliną pomiędzy zalesionymi zboczami wzgórz Pogórza Dynowskiego (Kozigarb 334 m.n.p.m. ) od północy i Pogórza Przemyskiego (Łubienka 449 m.n.p.m.) od południa. Rzeka jest stosunkowo płytka i kamienista, nurt bystry, woda czysta. Po minięciu kładki na Sanie jedziemy dalej wzdłuż brzegu Sanu przez ok.3 kilometry drogą asfaltową aż do zakończenia asfaltu. Następnie bezpośrednio przy brzegu rzeki jedziemy drogą gruntową wjeżdżając nią do lasu. Na tym odcinku wymagany jest tzw. rower górski z terenowymi oponami. W okresie intensywnych opadów deszczu jest to jeden z trudniejszych odcinków trasy rowerowej, z uwagi na występujące koleiny i błoto. Dlatego ten odcinek zalecany jest jedynie przy ładnej, słonecznej pogodzie. Po kilku podjazdach i przejechaniu dość ciekawego terenowego odcinka dojeżdżamy do drogi z Bachórca do przeprawy promowej na Sanie w Sielnicy wracamy do Bachórza.(czas ok.3,5 godzin, odległość: około 27 km).
  2. Po dojechaniu do Dynowa kierujemy się drogą w kierunku Brzozowa. Przejeżdżamy przez San przez most w Bartkówce kierując się w stronę wsi Pawłokoma. Tam za ostrym zakrętem znajdującym się przy kościele, skręcamy w lewo, w pierwsza drogę. Kontynuujemy podróż zgodnie z zamontowanym oznakowaniem. Przejeżdżamy obok cmentarza ukraińskiego usytuowanego po lewej stronie drogi. W 2006 roku odwiedzili go prezydenci Polski i Ukrainy. Następnie podążamy drogą położoną wśród pól uprawnych zwanych Radanówkami. Pokonujemy dystans około 3.8 kilometra i dojeżdżamy do Sielnicy. Przy promie, skręcamy w prawo i przez około 4.4 kilometra jedziemy asfaltem przez Sielnicę do Dylągowej. Dojeżdżamy do skrzyżowania przy cmentarzu w Dylągowej. Skręcamy w lewo i bardzo stromym podjazdem powoli wspinamy się na szczyt wzniesienia. Nagrodą będzie będą niesamowite widoki. Podążamy cały czas prosto drogą z zamontowanym oznakowaniem. Teraz czeka nas bardzo stromy zjazd, to niebezpieczny odcinek tej trasy. Zatrzymujemy się na placu, przy którym usytuowane jest miejsce postojowe. Jeżeli mamy ochotę na spacer, to stąd możemy wyruszyć na ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną „Kopaniny”, skręcamy wówczas w lewo. Wracamy na trasę. Skręcamy w prawo i wjeżdżamy na drogę asfaltową. Kierujemy się w stronę Dąbrówki Starzeńskiej mijając po drodze pole biwakowe :Niezapominajka”. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg w centrum miejscowości. Skręcamy w prawo. Przejeżdżamy przez most na Kruszelnicy i mijamy pozostałości zespołu zamkowo-parkowego w Dąbrówce Starzeńskiej. W skład zespołu wchodzą: (a) malownicze ruiny okazałego niegdyś murowanego zamku, ulokowanego na skarpie nad Sanem. Pod koniec XVI wieku Dąbrówka należała do rodziny Stadnickich. Podczas ich panowania wzniesiony został tu murowany dwór obronny, który z biegiem lat rozbudowano. Postawiony został w miejscu drewnianego kasztelu z XV wieku. Potem kolejno Dąbrówką władali Ossolińscy, Podolscy, rodzina Parysów, a następnie Dąbrówka stała się własnością Starzeńskich. Oni w XIX w. dobudowali część mieszkalną zamku i przekształcili ogród z II poł. XVII w. na park krajobrazowy, z którego do dziś przetrwały kilkusetletnie okazy, (b) usytuowana w parku kaplica grobowa Starzeńskich wybudowana pod koniec XIX wieku. Kierujemy się wzdłuż Sanu w stronę Dynowa i przejeżdżamy przez most w Bartkówce i dalej przejeżdżamy przez Dynów w kierunku Bachórza ( czas ok.4.5 godziny)
  3.  Wyjeżdżamy na drogę Dynów-Przemyśl i kierujemy się w kierunku Przemyśla. Mijamy Bachórz i kierujemy się w stronę Dubiecka. W Dubiecku skręcamy w stronę Sanu kierując się w stronę wsi Wybrzeże korzystając ze ścieżki rowerowej. Znajdujemy się obok kładki na rzece San. Przeprawiamy się kładką na drugi brzeg rzeki i obieramy kierunek do Iskani. Dystans ok. 4.0 km pokonujemy najpierw drogą asfaltową, a następnie leśną utwardzoną kamieniami i żwirem. Wyjeżdżamy przed mostem na rzece San w Iskani. Kierujemy się w prawo i po ok.0.8 km dojeżdżamy do skrzyżowania. Skręcamy w prawo . Czeka nas teraz przyjemny przejazd długą trasą do Żohatyna. Pokonując dystans około 11 km mijamy Tarnawkę i Piątkową. Po lewej stronie drogi z Piątkowej ( obok Leśniczówki) możemy zjechać z trasy, by zwiedzić ukrytą pośród drzew cerkiew św. Dymitra.Greckokatolicka cerkiew parafialna p.w. św. Dymitra w Piątkowej (dawniej Piątkowa Ruska) usytuowana jest około 100 m od głównej drogi, za potokiem Jawornik. Napis wycięty cyrylicą na nadprożu głównych drzwi głosi: „Oddaje się tą cerkiew Roku Bożego 1732”. Piątkowska świątynia jest jednym z najpiękniejszych obiektów sakralnych na terenie Polski południowo-wschodniej. Na północ od świątyni pozostałości cmentarza z kilkoma zachowanymi nagrobkami. Plac cerkiewny otoczony, mocno zniszczonym, niskim kamiennym murkiem, z bramą od zachodu. Wokół kilka starych drzew. Z dawnego wyposażenia cerkwi zachowała się jedynie ikona namiestna z postacią Świętego Jana Chrzciciela (z końca XVI w.), znajdująca się obecnie w Soborze Archikatedralnym p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Przemyślu. Wracamy na trasę i dojeżdżamy do Żohatyna. Skręcamy w prawo, w drogę wewnętrzną Nadleśnictwa Dynów. Odcinek ok. 5.5 km przejeżdżamy po drodze żwirowej i asfaltowej, podziwiając otaczający nas z każdej strony piękny karpacki las. Należy zachować ostrożność z uwagi na możliwy transport drewna. Dojeżdżamy do dużego placu, gdzie zlokalizowane jest miejsce postojowe i zamontowane są tablice informacyjne. Możemy zostawić tutaj rower i pospacerować po lesie ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Kopaniny”. Ponownie wracamy na trasę. Skręcamy w prawo i pokonujemy bardzo stromy podjazd. Terytorialnie znajdujemy się na terenie wsi Dylągowa. Czeka na teraz stromy zjazd do skrzyżowania przy cmentarzu. Tutaj skręcamy w prawo i już łagodnie zmierzamy do Sielnicy. Przejeżdżamy przez całą wieś ( ok.4.4 km) i zatrzymujemy się dopiero przy promie. Przepływamy na drugi brzeg Sanu. Drogą asfaltową pokonujemy odcinek o długości około 0.6 km i skręcamy w prawo na polną, a potem leśną drogę, która prowadzi przez teren zwany „Kozigarb”. By dotrzeć do drogi asfaltowej na Słonnem, musimy pokonać dystans ok.3.8 km. W okresie intensywnych opadów deszczu jest to jeden z trudniejszych odcinków trasy rowerowej, z uwagi na występujące koleiny i błoto. Dlatego ten odcinek zalecany jest jedynie przy ładnej, słonecznej pogodzie. Docieramy do Słonnego. Teraz czeka nas przyjemny przejazd wzdłuż brzegu Sanu, aż do Dubiecka. Z Dubiecka powrót drogą wojewódzką Przemyśl – Dynów.